Compare Listings

Venda i lloguer d'immobles

- Valoracions
- Estudis de rendibilitat

Arquitectura tècnica

- Cèdula d'habitibilitat
- Certificat d'Eficiència Energètica
- Projectes de rehabilitació
- Assesorament tècnic

Administració de lloguers

- Servei de reparacions i reformes
- Gestió de cobraments

Des de MGI volem donar una resposta personalitzada a les necessitats dels nostres clients, oferint tot tipus de serveis relacionats amb el món immobiliari: venda, lloguer, valoracions d’immobles, certificats (CEE, ITE), projectes de rehabilitació,…